Wat is psoriasis ?

Psoriasis is een chronische auto-immuun ziekte. Het kenmerkt zich door een versnelde deling en verminderde rijping van de hoorncellen in de opperhuid. Hoewel psoriasis tot uiting komt in de huid is het niet primair een huidprobleem. Het is een ontregeling van ons immuunsysteem; een auto-immuun ziekte en is niet besmettelijk. Ongeveer 2% van de wereldbevolking heeft de aandoening.

De hoogste incidentie van psoriasis wordt gevonden in Noord-Europa en Scandinavie; ongeveer 3%. Er zijn veel soorten, de meest voorkomende soort is “psoriasis vulgaris”. Deze soort noemt men ook wel ”plaque”. Plaque zijn duidelijk afgebakende overgangen naar niet aangedane huid met veel zilver-witte schilfers. Andere soorten psoriasis kunnen zijn o.a.; psoriasis guttata, psoriasis erytrodermie, psoriasis pustulosa en artritis.

Maar wat doet u nu op de Milk Essence website?

Milk Essence creme is gemaakt van o.a. 30% kamelenmelk en deze kamelenmelk werkt uitermate doeltreffend tegen auto-immuun ziekten. Milk Essence levert kuren van 90 tot 120 dagen waarin kamelenmelk creme en kamelenmelk wordt gebruikt om de psoriasis terug te dringen! Dit; niet zonder succes. Steeds meer mensen ondervinden dat kamelenmelk niet alleen rust brengt door het te drinken maar ook een enorme verlichting brengt door het op de huid te gebruiken. Bij gebruik van Milk Essence Desert Healer horen wij veelvuldig dat de rust er na een paar dagen gebruiken “in” zat. Dat schilfering sterk vermindert is en dat jeuk enorm is afgenomen. Er zijn al veel rapporten geschreven over de geweldige werking van kamelenmelk.

Milk Essence heeft als doel zoveel mogelijk mensen te helpen met huidaandoeningen. Milk Essence realiseert zich zeer dat vele patiënten “moegestreden” zijn tegen de psoriasis. Toch willen wij benadrukken dat er voor de meeste mensen met verlichting mogelijk is. Schroom daarom niet uw vragen te stellen…